22 September 2008

One US Dollar


Illuminati: secret society, mengejar kuasa dunia, iaitu melalui sihir(occult) dan ekonomi – uang memberi kuasa. Jadi, manusia harus memandang pada satu arah iaitu kekuatan mata wang,

Sebagaimana yang dilambangkan oleh mata wang satu dolar Amerika - novus ordo seclorum . Seluruh struktur perekonomian global telah dikuasai oleh kaum Iluminasi @ Freemason @ Al-Masuniyyah { Iluminasi diertikan sebagai penerangan (enlightenment) - Freemason : Free iaitu bebas , Mason iaitu aliran kebatinan , secara umumnya definasi Freemason iaitu Aliran Kebatinan Bebas atau Penyembah Setan } ,World Bank dan IMF yang telah menjadi "Dewa Luficer" { pembawa cahaya, bintang pagi dan kesempurnaan} , penuh dengan kebijaksanaan, sempurna dalam kecantikan dan membimbing manusia menuju kesempurnaan sejati.

Menyeru umat manusia di muka bumi ini menyembah bintang berlambang '666' untuk menuju millenium baru dan membawa misi iaitu 'satu dunia baru' - novus ordo seclorum , yang akan menyelamatkan manusia sekaligus menguasainya .

Sikap tamak dan memakan harta secara batil oleh kaum ini telah diingatkan Allah SWT kepada orang-orang beriman agar tidak mencontohi dan mengikuti sikap kaum Yahudi dan Nasrani, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah : 34


" Wahai orang-orang beriman , sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang denagn jalan yang batil dan mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah .... "


Berkaitan dengan ayat diatas, orang-orang alim Yahudi atau Ahbar adalah orang yang mempunyai pengetahuan dalam urusan tertentu iaitu para Esekutif Yahudi yang telah "memakan" seluruh kekuatan ekonomi dunia untuk kepentingan misi zionisme mereka, lalu menjadikan dana yang mereka kumpulkan untuk menghalang orang beriman menegakan hukum dan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT.

Mereka yang dikategorikan sebagai Ahbar tersebut telah hidup lamanya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebuah kaum Jahiliyah dari kalangan Ahli Kitab yang sangat tercela dan kemudian di kembangkan dari generasi ke generasi berikutnya.


Peristiwa Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat : 4 Julai.

Pada ketika itu telah dibentuk badan khas untuk membuat mata wang Amerika (dollar) yang terdiri dari : Benyamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adam dan Pierre du Simitiere yang semuanya adalah para anggota Iluminasi @ Freemason tingkat ke 33.

Pada saat itu, pemikiran Adam Weishaupt serta bukunya Novus Ordo Seclorum telah merasuki seluruh jiwa para anggota Freemason. Sebagai penghargaan kepada Adam Weishaupt seorang tokoh central zionist , maka mereka sepakat bahawa lambang satu dolar Amerika memakai simbol-simbol dari Iluminasi dan mencantumkan nama judul buku Weishaupt tersebut sebagai motto pada wang dolar Amerika.

Mereka tidak memilih mata wang dalam bentuk pecahan lima, sepuluh atau dua puluh kerana pecahan satu dolar mewakili pemikiran "satu dunia baru ". Itulah sebabnya pada pecahan satu dolar tersebut sarat dengan falsafah Iluminati.

Seluruh Lembaga Kewangan International yang telah dirintis oleh Mayer Rothchild harus menunjukkan kekuasaannya dalam bidang kewangan. Pemilikan saham perbankan, mutinasional dan teknologi termasuk mikrochip harus dimiliki secara majorati oleh anggota Freemason @ Iluminasi.


Lakaran awal oleh:Charles Thompson

Pakar Teologi Protestan Amerika, Batt Robertson, mengatakan bahawa lambang yang ada pada lembaran wang Dollar Amerika itu sama sekali tidak berhubung dengan kemerdekaan Amerika . Beliau menyatakan lagi bahawa yang merancang atau mereka cop tersebut pada wang Dolar Amerika itu adalah seorang bernama Charles Thompson, anggota Kongres dan seorang penganut Iluminasi @ Freemason @ Masuniyyah .


Pean Happies menulis sebuah buku berjudul ' Jalan Menuju Dunia Diktator Yahudi ' mengatakan bahawa Dolar Amerika adalah mata wang Zionis Israel kerana tidaklah aneh kalau Raja Zionis meletakan copnya pada mata wang Amerika itu. Dengan begitu , ia memerintah dunia di bawah slogan " Pemerintahan Dunia Baru ".
GAMBARAN BELAKANG SATU DOLAR U.S

1. Piramid : Lambang Firuan / Piramid Gaza, Menara Babil, Hierarki Kekuasaan kaum Iluminasi @ Freemason @ Al-Masuniyyah.
Jumlah susunan batu pada Piramid adalah 13 baris ( the lucky number ) yang terdiri dari 72 batu.

2. Satu Mata : Menunjukan pengendalian dunia di bawah pengawasan mata Tuhan (the eye of Lucifer). Menurut pendapat Batt Robertson : adalah cahaya atau mata Tuhan orang Mesir Kuno (Osiris),Tuhan yang selalu mereka kunjungi di sela-sela pertemuan rahsia yang diadakan para penganut Masuniyyah @Free Mason. Jeneral William J.Car dari Amerika menjelaskan bahawa cahaya atau mata yang ada di atas piramid itu memancarkan cahaya ke segala penjuru arah, yang mengisyaratkan perwakilan perisikan dan penindasan seperti Gestapo yang didirikan oleh Weishaupt di bawah lambang persaudaraan dengan tujuan menjaga rahsia organisasi dan memaksa manusia tunduk kepada undang-undang organisasi melalui penindasan .

3.Annuit Coeptis : Limpahan kurnia ( favour our daring undertaking ). Dua perkatan yang tertera di bahagian atas lambang itu yang bermakna " Sesungguhnya kepentingan kita sarat dengan pelbagai keberhasilan ". Ia juga bererti " Kejayaan Milik Kita " atau " Kepentingan Penuh Keberhasilan " atau " Yang Agung Yang Beraja " atau juga bererti " Raja Istimewa " atau " Penutup (Mohor) Orang Mesir ". Makna-makna seperti itulah yang Dimaksud oleh kata-kata yang ada pada lembaran wang Dolar Amerika itu yakni " Mohor Terbesar Milik Raja Istimewa " yang menentukan asal usul ketinggian dan pengaruh yang membentuk keperibadiannya itu dan dikembalikan ke negeri Mesir yang diakui oleh Dajjal sebagai permata di muka bumi ini . Dua perkatan tersebut juga boleh ditemui dalam bahasa Perancis Le grand Coptis yang bererti orang Qibti terbesar. Sementara itu, al-Qibti adalah "orang mesir" dan bukan orang kristian. Anneoun juga Bererti Lingkaran atau al-Khatam bermakna mohor. Mohor itu adalah mohor Dajjal yang Mengaku dirinya sebagai dukun terbesar (dari keturunan) Mesir .

4. Novus Ordo Seclorum : Secara harfiah bermakna " Perintah Dunia Baru " atau " Perintah Masyarakat Baru ". Pemikiran dan nama sebuah buku terkenal karangan Adam Weishaupt. Buku Yang berisi konsep-konsep,doktrin serta teori tentang pemikiran global. Selesai disiapkan pada 1 Mei 1776 iaitu Hari Perayaan Komunis di seluruh dunia. Salah satu hal yang harus dicatat ialah bahawa lambang ini di- buat atas dasar Ideologi Masuniyyah @ Freemason sesudah bergabungnya organisasi ini dengan organisasi Nurainiyyah selepas diadakanya Muktamar Filmsbad pada 1782 .

5.The Great Seal : Bahagian bawah yang bermaksud Mohor Terbesar .

6. In God We Trust : Bererti hanya pada Tuhan yang satu - Setan Lucifer dan Jehovah - kita percaya .

7. ONE : Merupakan singkatan dari Ordo Novus Empirium : Satu empayar baru atau satu pemerintahan baru.MDCCLXXVI is 1776 in Roman Numerals
The Babelonian numbering system is base 60
Mystery Babylon is the Biblical name for the Devil
The triangle is the mathematical representation of Diabalon
By applying the Delta to MDCCLXXVI gives us the numerical arrangement of666


8. MDCCLXXVI : Tarikh yang ditulis dengan huruf-huruf roman adalah tarikh pengumuman secara rasmi pembentukan organisasi Pendokong Cahaya Syaitan @ Freemason pada tahun 1776. Ini adalah perletakan asas pertama untuk secara mudah menduduki otak dunia,bumi dan kekayaannya. Tarikh itu bukanlah tarikh pengumuman dokumen Kemerdekaan Amerika . Tetapi juga menjurus kepada lambang 666 simbol setan.Back of Great Seal of the United States of America

A.A.O.N.M.S.

'A MASON'

9. Lambang bintang 6 penjuru pada pembentukan dasar pyramid dan tulisan Annuit Coeptis dan Novus Ordo Seclorum, membentuk perkataan ‘ A MASON ‘.

10. Lambang Burung Phoneix : Bermaksud simbol kebebasan. Jumlah huruf pada annuit coeptis adalah 13 sama dengan jumlah huruf pada E.Pluribus Unun. Bintang di atas burung berjumlah 13 dan membentuk lambang bintang Daud (the star of David). 13 daun,13 bulu pada sayap dan 13 panah , 13 garis bendera menjadi tameng burung. Angka 13 itu sendiri merupakan lambang kekuasaan empat penjuru dunia ( Utara-Timur-Selatan-Barat ). 13 = 1+3 = 4 penjuru .

Burung helang yang ada di dalam lembaran wang dollar Amerika itu Di atasnya ada bintang segi enam adalah lambang bagi Yahudi,Israel dan Zionist serta tanda bagi setiap yang berhubungan dengan warisan Ibrani atau kewujudan Nazi Yahudi. Para penganut Masuniyyah@Illuminati menyebut bintang itu sebagai " Baju Besi Nabi Daud " ( Dira' Daud ). Menurut mereka ,Nabi Sulaiman mewarisi baju besi itu.

Dalam pandagan orang-orang Yahudi, bintang itu mengisyaratkan 2 mata pada bahagian dalam 2 segitiga. Dan sisi dari masing-masing mata segitiga adalah sama.Menurut dakwaan orang-orang Yahudi, Nabi Sulaiman telah menunjukkan perhatian kepada segitiga itu, sebagaimana halnya jika segitiga itu adalah " Mata Allah ".

Pada akhirnya nanti,mata dan segitiga tersebut menjadi " Lambang Allah " sendiri. Begitulah alasan dan dasar orang- orang Yahudi dan para penganut Masuniyyah@Illuminati mendewakan lambang itu. Setengah pendapat : 13 adalah keturunan atau suku Yahudi, putera-putera Nabi Yaakub . Namun putera-putera Nabi Yaakub seramai 12. Mereka disebut juga Asbat,suku Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim. Asbat adalah cabang keturunan Bani Israel Yahudi sebagaimana halnya kabilah-kabilah Arab adalah keturunan Nabi Ismail .


Firman Allah , surah al-A'raf :160 : " Dan mereka Kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar ..... "

Dari manakah satu lagi angka bagi melengkapi jumlah 13 itu ?

Mereka yang ke 13 adalah Yahudi Khazar yang melarikan diri.

Seorang penulis Yahudi, Arts Kistler ( mati 1983 ) , seorang sarjana yang tiada tandingannya di kalangan Yahudi mengatakan bahawa Yahudi Khazar inilah kabilah ke 13. Kistler dalam bukunya ' The Thirteenth Tribe ' : " Majorati kaum Yahudi sekarang ini bukan berasal dari 12 kabilah keturunan Nabi Yaakub sebagaimana kisah tentang mereka dalam Al-Quran dan Taurat.

Bahkan mereka itu telah menyimpang dari kabilah Khazar, kabilah ke 13. Keturunan mereka ini bertaburan di seluruh negara Eropah Timur khususnya Poland,Hungary dan Russia. Ertinya mereka bukan berasal dari Palestine tetapi dari Kaukas dan Asia Tengah.

Pengakuan Prof. Abraham Bolyake, Yahudi keturunan Russia : " Yahudi yang ada sekarang ini datang dari Khazar, suku ke 13. Bahkan beliau dengan terang-terangnya menyerang pendapat yang mengatakan bahawa orang-orang Yahudi sekarang adalah perlarian dari kabilah yang konsisten pada Taurat ( Al-Qabilah At-Tauratiyyah ) .

Genggaman burung helang yang kuat di atas lembaran wang dollar Amerika merupakan lambang genggaman, cengkaman dan kekuasaan Dajjal yang dikutuk Allah. Angka ke 13 merupakan lambang yang sangat jelas bagi setiap orang yang mengerti bahawa itu adalah lambang asal usul Yahudi.

Segala sesuatu yang tertulis dalam lembaran wang satu Dollar Amerika itu menguatkan bukti nyata yang dikemukakannya. Demikian pula masalah air yang diliputi oleh piramid. Itulah air pada mohor Dajjal yang dipergunakan untuk protokol dan surat-surat rasminya.


[sumber : Mamak Tua]

No comments: