19 August 2008

Hari Ini Dalam Sejarah

UCAPAN PRESIDEN UMNO MERANGKAP PERDANA MENTERI
TUN HAJI ABDUL RAZAK BIN HUSSEIN
DI PERJUMPAAN KHAS KETUA-KETUA UMNO MENGENAI
KONSEP KERAJAAN CAMPURAN PERIKATAN/PAS
DI DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA,
KUALA LUMPUR PADA 22hb DISEMBER, 1972

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian terutama mereka yang datang dari jauh, khasnya pemimpin-pemimpin UMNO dari tempat-tempat yang dilanda banjir, untuk menghadiri Perjumpam Khas Ketua-ketua UMNO yang bersejarah pada pagi ini. Sesungguhnya, Perjumpaan Hari ini mempunyai makna yang besar, bukan saja kepada Parti kita UMNO, bahkan juga kepada perkembangan politik tanahair, yang mana Parti kita adalah pelopor utama semenjak dua puluh enam tahun dahulu.

Perhimpunan ini membuka lembaran baru dalam sejarah politik dan perpaduan bangsa Melayu, menguatkan lagi solidarity kebangsaan dan harmoni antarabangsa di Malaysia ini. Ia juga memberi sumbangan kepada pembangunan Negara dalam context yang lebih besar dan luas.

Seperti yang saudara-saudara sedia maklum, tujuan kita berhimpun di sini hari ini ialah untuk memberi kesempatan kepada saya menerangkan konsep dan implikasi pembentukan Kerajaan Campuran antara Parti kita dengan Parti Islam atau PAS bagi timbangan dan penerimaan saudara-saudara sekalian.

Konsep Kerajaan campuran ini adalah merupakan satu langkah lagi kehadapan bagi melaksanankan hasrat National Front atau Barisan Kebangsaan bagi menjamin kejayaan perpaduan rakyat serta pembangunan ekonomi dan masyarakat yang lebih adil, kuat dan mewah di negara kita ini.

Saudara-saudara tentulah masih ingat iaitu kemungkinan membentuk kerjasama untuk Kerajaan campuran dengan PAS ini telah pun saya bayangkan dalam Persidangan Agung UMNO bulan Jun lalu berdasarkan pada hakikat kejayaan Parti sahabat kita, Parti bumiputra di Sarawak dengan SUPP dan selepas itu Parti Perikatan dengan P arti Gerakan di.Pulau Pinang. Kemudian dari itu kita telah maju setapak lagi dalam usaha inidengan tercapainya persetujuan mengadakan Kerajaan Campuran bersama Party Progresif Rakyat di Perak

Oleh kerana tidak ada sebarang bangkangan terhadap gagasan itu malahan para perwakilan UMNO telah memberi tepuk sorak yang gemuruh, maka ini dengan sendirinya memberi dorongan dan semangat kepada saya serta rakan-rakan saya dalam Majlis Kerja Tertinggi untuk meneruskan usaha-usaha itu.

Syukur Alhamdullilah, berkat kebenaran kita dan kejujuran perjuangan Parti kita, usaha yang baik ini telah mendapat sambutan dari pihak PAS. Saya beserta Tun Dr. Tsmail telah mengadakan pertemuan pertama dengan pemimpin-pemimpin PAS pada bulan September, sejurus sebelum saya memulakan lawatan rasmi ke Eropah Timur. Dalam perundingan yang diadakan secara ikhlas, terbuka dan mesra itu, jelas nampaknya tidak ada perbezaan tentang matlamat perjuangan kita dan apa yang diperjuangkan oleh PAS. Hasil perundingan pertama itu mencapai persetujuan pada dasarnya mtuk mengadakan Kerajaan Campuran Perikatan PAS.

Di sini saya sukalah mengulangi, apa yang saya rasakan satu kejayaan besar bagi kita, bagi.UMN0 khasnya, apabila Parti Islam memberikan sokongannya kepada Pindaan Perlembagaan Negara dan seterusnya kepada Dasar Ekonomi Baru Kerajaan semasa sidang-sidang Parlimen tahun 1971 dahulu. Titik persefahaman tentang masaalah-masaalah penting menghadapi bangsa dan Negara telah wujud semenjak masa itu.

Barangkali baik juga saya terangkan bahawa dalam perundingan itu pihak PAS menegaskan keutamaan kepada memelihara kebesaran ugama Islam dan usaha melaksanakan dasar Kerajaan mtuk meninggikan martabat Islam. Dalam hal ini, saudara-saudara sedia maklum bahawa Kerajaan Perikatan telahpun dan sedang mengambil dan menjalankan segala langkah dan usaha untuk meninggikan dan mendaulatkan ugama Islam di negara kita ini dalam berbagai bentuk dan cara. Saya rasa tidaklah perlu saya butirkan satu persatu, namun memang banyak bukti yang ada didepan mata seperti masjid-masjid dan surau-surau baru, sekolah-sekolah ugama, gerakkan dakwah, pelajaran tinggi Islam dan di samping itu usaha yang menjadi nama Negara Malaysia terkenal dan harum di seluruh Negara Islam, iaitu pertandingan Membaca Al-Quran selama empat belas tahun. Segala ini adalah hakikat yang sebenarnya.

Begitu juga dalam lapangan memperbaiki akhlak dan membersihkan rohani, kita sentiasa menjalankan apa-apa jua usaha yang patut. Di dalam melaksanakan rancangan-rancangan pembangunan kita sentiasa menerangkan iaitu sambil mengejar kemajuan jasmani dan kebendaan, kita serentak bersama-sama menggalakan kemajuan rohani.

Saudara-saudara,

Dalam perundingan-perundingan selanjutnya dengan pemimpin-pemimpin PAS, kita telah pun dapat persetujuan detail mengenai bentuk Kerajaan Campuran yang akan dilaksanakan itu. Saya ingin mengumumkan di sini bahawa konsep Kerajaan Campuran itu dilaksanakan pada kedua-dua peringkat Negeri dan Pusat, yang bermakna bahawa Parti Islam akan menjadi anggota Kerajaan.Y.A.B. Datuk Haji Mohd. Ami, Presiden PAS dan Menteri Besar Kelantan, telah bersetuju memasuki Kabinet sebagai Menteri Kerajaan
dan beliau akan diberi sebuah Kernenterian yang sesuai yang akan saya umumkan serentak dengan perubahan Kabinet sebelum akhir tahun ini iaitu pada 28hb Disember, 1972 ini. Di samping itu, seorang anggota PAS akan dilantik menjadi Setiausaha Parlimen.

Pada peringkat Negeri pula, telah pun dipersetujui bahawa Perikatan akan mendapat dua kerusi Exco di Kelantan, dan sebaliknya PAS akan mendapat dua kerusi Exco di Trengganu dan Kedah.

Selain dari itu, kita juga telah bersetuju untuk menimbangkan perlantikan pemimpin-pemimpin dari PAS yang berkelayakan dan menasabah untuk menjadi anggota-anggota Jawatankuasa-jawatankuasa, Lembaga-lembaga dan Badan-badan Berkanun. Pihak PAS juga telah bersetuju untuk menimbangkan perlantikan pemimpin-pemimpin UMNO di Kelantan untuk menjadi anggota-anggota Jawatankuasa, Lembaga dan Badan-badan Berkanun dalam Negeri itu.

Sebuah Jawatankuasa Penyelaras akan juga d i tubuhkan yang anggotanya terdiri sama banyak di antara PAS dengan kita. Perikatan bagi pihak kita, saya bercadang hendak melantik pemimpin-pemimpin UMNO dari Pusat, Kelantan, Terengganu dan Kedah mtuk menjadi ahli-ahli Jawatankuasa Penyelaras itu.

Dalam mencapai persetujuan itu, saya suka menerangkan bahawa kita sebagai Parti yang besar yang memegang tampuk Kerajaan sekarang mustahaklah bertimbang rasa dan bermurah hati sedikit memandang kepada kepentingan Bangsa dan Negara pada masa akan datang. Saya yakin dengan izin Tuhan apabila konsep Kerajaan Campuran telah dipersetujui, maka perpaduan di kalangan orang-orang Melayu akan bertambah kuat dan meluas dan ini akan membawa kepada kestabilan, kemajuan dan kemakmuran rakyat dan Negara. Kesan atau impact Kerajaan Campuranan sudah tentu adalah sangat baik di kalangan bangsa kita yang akan memberi kita semua lebih keyakinan dan tekad baru dalam perjuangan kita sekarang dan pada masa akan datang.

Dengan terlaksananya konsep percaturan tadi, maka tidaklah lagi ada pertentangan antara sesama kita dan terpulanglah kepada kejujuran serta keikhlasan kedua-dua pihak menghormati persetujuan itu serta bersama-sama mentadbirkan negara untuk kemajuan dan kebahagiaan rakyat.

Saudara-saudara

Selain dari persetujuan di atas, baiklah saya terangkan juga kedudukan mengenai kerusi-kerusi pilihanraya yang jatuh kosong dan cara penyelesaiannya. Bagi tempoh pilihanraya yang berjalan sekarang, kerusi yang dipegang oleh Perikatan tidak akan dipertandingkan dengan PAS dan begitu juga bagi kerusi yang dipegang oleh PAS bila tidak bertanding. Jadi kawasan Parlimen Kuala Kedah yang dikosongkan oleh Y.T.M. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj) tidak akan dipertandingkan oleb PAS. Sebaliknya kawasan pilihanraya Negeri Kota Bharu Tengah yang akan dikosongkan oleh Datuk Asri kita tidak akan meletakkan calun. Ini bolehlah dianggap sebagai ujian pertama persetujuan konsep Kerajaan Campuran yang sama-sama dicapai itu. Berkenaan kawasan-kawasan yang dimenangi oleh PAS pada tahun 1969 tetapi anggota-anggota atau wakil-wakil rakyatnya telah masuk UMNO, jika ada pilihanraya kecil, maka penetuan calun akan dirundingkan.

Seterusnya, kawasan pilihanraya parti lain yang jatuh kosong akan dirunding dan dipertimbangkan menurut keadaan samada akan dipertandingkan oleh Perikatan atau PAS. Tidak ada pesetujuan yang dibuat mengenai kedudukan Pilihanraya Umum yang akan datang dan ini hanya akan dirundingkan apabila tiba masanya kelak.

Saudara-saudara,

Itulahah butir-butir besar berkenaan konsep Kerajaan Campuran yang telab dipersetujui oleh kedua belah pihak bagi melahirkan “sifat Kerajaan Campuan Perikatan-PAS" di semua peringkat yang dirasakan menasabah dan memuaskan kedua-dua pihak. Saya percaya saudara-saudara bersetuju dengan saya, Tun Dr. Ismail dan pemimpin-pemimpin Tertinggi UMNO yang lain bahawa butir-butir persetujuan ini adalah adil dan saksama kepada dan juga PAS.

Dalam pada itu, patut juga saya mengingatkan bahawa Parti kita UMNO dan Perikatan adalah sebuah Parti yang teragung dan terkuat sekali dalam Negara kita dan dasar Parti kita tidak berubah dengan wujudnya Kerajaan Campuran Perikatan-PAS ini. Bagi melahirkan Kerajaan Campuran ini, PAS telah dengan secara langsung menerima konsep dan dasar perjuangan UMNO dan Kerajaan Perikatan kerana, kalau tidak, masakan ia mahu bekerjasama, apa lagi masuk berkongsi dengan kita memerintah Malaysia dan Negeri-negeri Kelantan, Kedah dan Trengganu.

Saudara-saudara

Sekianlah penjelasan yang ingin saya sampaikan mengenai konsep Kerajaan Campuran dan butir-butir persetujuan yang telah dicapai. Saya berterimakasih kepada Y.A.B. Datuk Asri dan rakannya atas semangat kejujuran dan pengertian yang ditunjukkan oleh mereka dalam beberapa perundingan yang berlangsung antara pihak PAS dengan Timbalan Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri, Tun Dr Ismail dan saya. Kita semua berharap semangat ini akan sentiasa dikekalkan oleh kedua-dua pihak supaya pelaksanaan Kerajaan Campuran ini berjalan dengan teratur dan sempurna bagi kebaikan bangsa, dan tanahair kita Malaysia yang dicintai. Kita telah fikir habis-habisan dan semasak-masaknya dan mendapati bahawa inilah, menerusi Kerajaan Campuran ini, satu-satunya jalan keluar bagi memecahkan pertelingkahan tidak persefahaman politik di kalangan bangsa kita selama ini.


Kita mengetahui juga iaitu Konsep Kerajaan Campuran ini telah dibincangkan dengan hangatnya dalam kongres PAS yang berlangsung sehari suntuk semalam. Tetapi syukur kita bahawa pihak Datuk Asri dan penyokong-penyokong konsep ini telah mendapat kemenangan undi yang agak besar. Dalam masa pihak kita dan pihak PAS menimbangkan perkara ini, kita dapati ada pihak-pihak dan golongan-golongan samada dalam negeri dan juga Iuar negeri yang menjalankan hasutan-hasutan terhadap pihak PAS khasnya dan cuba campurtangan dengan tujuan yang tertentu supaya menentang konsep Kerajaan Campuran. Kita faham ada negara-negara luar yang tak suka parti dan Kerajaan kita kuat kerana mereka bimbang yang mereka itu tak boleh mempengaruhi kita.

Saya suka menegaskan di hadapan saudara-saudara sekalian Kerajaan yang saya pimpin hari ini dengan izin Tuhan tidak akan dipengaruhi oleh mana-mana pihak khasnya kuasa-kuasa luar kita akan menjalankan dasar berpandu semata-mata kepada kepentingan negara dan rakyat. Kita menjalankan tugas-tugas dengan iman yang kuat dan jiwa yang bersih.

Saudara-saudara

Tugas yang kita hadapi untuk dua tiga tahun ke hadapan ini amatlah berat oleh kerana kita semua ingin mencapai matlamat-matlamat Dasar Ekonomi Baru dalam Rancangan Malaysia Kedua dengan seberapa penuh kejayaan. Dengan belakunya Kerajaan Campuran ini maka kita semakin hampir kepada kepada pembentukan National Front yang memberi jaminan besar untuk eketeguhan dan ketahanan Negara. Marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah memberkati segala usaha kita dan melindungi Negara serta rakyat dari segala bencana.

Terima kasih.

kompilasi,
khairulnazri.blogspot.com

No comments:

Cars & Formula 1